Monday, April 15, 2024
spot_img
HomeCompetitions베트남, 2023 한식요리경연대회 Cuộc thi nấu ăn Hàn Quốc tại Việt Nam...

베트남, 2023 한식요리경연대회 Cuộc thi nấu ăn Hàn Quốc tại Việt Nam năm 2023

View more Vietnam

Korean cooking contest in Vietnam in 2023

여러분은 요리에 대한 열정이 있습니까? 여러분은 K-pop, K-drama, 한국 관광, 특별한 한식과 같은 한국 문화에 대한 사랑을 가지고 있습니까?

“2023년 베트남 한식요리경연대회”는 농림축산식품부과 대한민국 외교부가 주관하며, 주호치민 대한민국 총영사관과 반랑대학교가 주최합니다.

한식을 사랑하신다면 2023년7월1일부터 7월31일까지 진행하는 온라인 한식요리경연대회에 참가 신청을 자신이 만든 “쌈” 요리 사진을 2023hansikcontest@gmail.com로 보내주시기만 하면 됩니다. 자세한 사항은 다음을 참조하시기 바랍니다. 푸짐한 시상이 기다리고 있습니다!

뉴스 및 보도자료, Send it to byeoninc@gmail.com
K-POP TIMES
K-POP TIMEShttps://byeon.com
750만 재외동포를 위한 미디어
O·K-Sillokspot_img

Most Popular